Klubbhåndboka inneheld kven me er, kva me gjer og korleis me gjer det. Håndboka er eit levande dokument som kan endrast av styret mellom årsmøta. Organisasjonsplanen vert vedteken på kvart årsmøte og er integrert i håndboka saman med handlingsplanen for det komande året.