Frå sesongen 2013 har NFF innført elektroniske overgangar.

Spelar som skal bytta klubb må fylla ut Samtykkeskjema for elektronisk overgang.

Dette leverast eller scannast og sendes på e-post til underteikna som vil setja i gang overgangen i FIKS.

Når alle forpliktelsar til tidligare klubb er innfridd og tidligare klubb godkjenner overgangen, får spelaren speletillatelse frå NFF.

Dette vil overgangsansvarlig informera om etter kvart som spelarar blir speleklare.

 

Dersom me ynskjer å "henta" spelarar til klubben, må me informera tidligare klubb om dette før me kontaktar spelar.

Dette gjeld og om spelar kjem til oss og ynskjer ein overgang.

Ta kontakt med underteikna i slike tilfelle.

 

For spørsmål angåande overgangar kontakt, overgangsansvarlig Solid fotballgruppa:

Roger Hansen, mobil 90892006, e-post    roger.hansen@sklbb.no