For å forebygge skader er  nettsida skadefri.no eit godt verktøy.

Generelt er alle dekka av den obligatoriske forsikringen.

Det er likevel anledning til å teikna utvida forsikring, dette er noko kvar enkelt teiknar sjølve. Det kan gjerast her.

Ved å teikna utvida forsikring blir fleire av ytelsane utvida, i tillegg er ein garantert behandlingsstart innan 3 dagar. Sjå ytelsar her.

Ved skade skal spelaren/foresatte sjølv fylla ut skademeldingsskjema.

Skademeldingsskjema 0-12 år

Skademeldingsskjema

Info om klubb er som følger:

Navn: IL Solid

Krets: Hordaland

Adresse: Postboks 74, 5408 Sagvåg

Kontaktperson: Trener eller oppmann

 

Etter å ha fylt ut skademeldingsskjema vil spelar/foresatte bli kontakta av Idrettens Skadetelefon (IST) for vidare behandling av skade.

IST bestiller behandling og har den vidare oppfylgjing av den skada.

IST kan og kontaktast for rådgjeving i samband med skade, 04420. IST er open 9-21 aller dagar. Meir info her.

Les gjennom forsikringsvilkår og forsikringsbevis.

For meir informasjon sjå fotballforsikring.no

 

For spørsmål angåande skade/forsikring kontakt:

Geir R. Aasheim, mobil 97556140, e-post geirraa@gmail.com