Barne- og ungdomsfotball:

Me er så heldig at me har mange unge dommarar i klubben vår. Kvart lag har fått tildelt sine egne dommarar. 

Treng ein dommar utover dette kontakt:

Line Marie Hansen, tlf: 453 97 241

Jane Merete Odland, tlf: 924 79 959


Skjema for Dommerrekning

PDF og excel versjon av skjemaet ligg som vedlegg nederst på sida.

Skjemaet skal brukast i samband med arrangement, seriekamp el.l.

Skjemaet i lag med kvitteringer skal leverast inn til kasserer eller sendes per epost til kasserer.fotball@ilsolid.no

Kvitteringer må være lesbart.


Øyvind Aasheim (1502), 97572857, oyvind.aasheim@sklbb.no