Klubben

Spelemidlar, momskompensasjon og stønad reduserer kostnaden for opsjonane frå 46 til 15 millionar

IL Solid og klatreklubben vil bruke meir enn 5 millionar for å få realisert opsjonane på Nysæter. Innløysinga av opsjonane vil ikkje koste kommunen meir enn vel 15 millionar - ein kraftig reduksjon frå bruttobeløpet på 46 millionar.
Les meir

Sakliste til årsmøtet 2020

Sakliste og saksdokument for årsmøtet i Idrettslaget Solid 2020 Styret viser til innkalling til årsmøte av 7. mai 2020. Årsmøtet gjeld og for IL Solid Hovedlag og Solidhuset Drift, i samsvar med organisasjonsplanen. Generalforsamlinga i Stiftinga Solidhuset vert gjennomført som ei eiga sak. Årsmøtet vert halde den 7. juni klokka 1800 i Solidhuset.
Les meir

Oppdaterte Koronaregler for fotballgruppa fra 1. Juni

Fra 1. Juni Åpnes det for at barn og unge opp til 19 år igjen skal få trene som normalt. det vil si at avstandsregelen er fjernet for aldersbestemt fotball. Dette gjelder foreløpig ikke seniorfotball. Denne regelen gjelder kun i treningssammenheng.
Les meir

Feiring av 17. mai

Som den stolte 75års jubilanten me er hadde me sett fram til å gå i tog saman med sambygdingar og Solidvener i dag. Sjølv med avlyste 17. mai-arrangement så klarte me heldigvis å få til ei lita markering.
Les meir

Solid Fotball åpner for "korona" treninger fra 7.Mai

Fra 7. Mai åpner Solid Fotball for organiserte treninger for Årskullene fra og med 2009.
Les meir

Oversikt over vinnarar i IL Solid sitt lotteri

I byrjinga av mars skulle IL Solid hatt basar, men denne vart dessverre avlyst. Heldigvis klarte me å gjennomføre mesteparten av lotteriet på førehand og trekninga skjedde som planlagt. Vinnarana skal allereie ha blitt kontakta.
Les meir

Ønsker du å bli støttemedlem i Solid?

For 150kr i året støtter du Solid sitt arbeid for å inkludere fleire born og unge i idretten. Heile summen for støttemedlemskap vil gå inn i Solidfondet.
Les meir

Avlysing av alle organiserte aktivitetar i IL Solid grunna koronaviruset

IL Solid tar råda frå FHI, idrettsforbundet, særforbunda og styrande myndigheiter på alvor kring koronaviruset.
Les meir

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Solid (ny dato)

Styret kallar med dette inn til årsmøte i IL Solid.
Les meir

Innføring av nytt medlemsregister

Idrettsforbundet har skjerpa krava til medlemsregister og IL Solid er difor pålagt å hente inn meir informasjon om alle som er medlem i klubben, enten det er som utøvarar eller i støtteapparatet.
Les meir

Har du forslag til nye æresmedlem?

Solid ønskjer forslag til kandidatar til nye æresmedlemskap
Les meir

Leiaren i Trott er gått bort

IL Solid har mottatt den triste meldinga at leiar i Trott, Geir Ebbesvik Aga er gått bort.
Les meir

Kommentarar til utviklinga i Nysæter-prosjektet

Les meir

Strålande 17. mai-feiring

I nydeleg vêr deltok IL Solid både i Sagvågstoget og i borgartoget på Leirvik.
Les meir

Sakliste for årsmøtet i IL Solid og generalforsamling for stiftinga solidhuset

Årsmøtet danner grunnlag for aktivitetene i idrettslaget og styret sitt arbeid. Alle som ønskjer å vera med å bestemme kva idrettslaget skal gjera, og korleis det skal drivast, bør delta på årsmøtet.
Les meir

Årets Solid-basar

Ei travel helg i Hustredalen blei avslutta med årets Solid-basar i Solidhuset sundag.
Les meir

Eventyrleg dag i Hustredalen

For å markere at Solid fotball er blitt sertifisert kvalitetsklubb nivå 1 har me hatt ein eventyrleg aktivitetsdag på Solidbanen idag.
Les meir

Solid Aid

Gjør som Solid, send din støtte til Sykehusklovnene.
Les meir

Invitasjon til førstehjelpskurs

Til trenarar, oppmenn og andre involverte i Solid idrettslag.
Les meir

Kommentarar høve Nysæter-prosjektet

Torsdag 21. februar vert det sak i kommunestyret om ein skal godkjenne forprosjektrapporten for nye Nysæter Ungdomsskule eller ikkje. I den samanheng har IL Solid og andre tilknytta hallkomiteen komme med nokre innspel til administrasjonen og politikerane.
Les meir