Formål 

 • Å avlaste ledere og medlemmer i en krisesituasjon.
 • Å sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hent, der det kan gis.
 • Å sørge for at klubbens deltakelse og oppfølging skjer på en verdig og ryddig måte.​

1. Arbeidsprinsipper 

 • Åpenhet. Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt når det kan gis, slik at man unngår rykter og tilfeldige antakelser.
 • Handling forutsetter kjennskap til saken.
 • Respekt. Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.
 • Beskyttelse. I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å beskytte seg selv. Påtrykk fra bl.a. media kan være hensynsløst.

2. Idrettslaget Solid sin faste beredskapsgruppe består av følgende: 

 • Leder av Hovedstyret. 
 • Nestleder i Hovedstyret. 
 • Leder i den gruppe hendelsen hører inn under. 
 • Hoved-reiseleder om hendelsen har tilknytning til reiser.
   

Gruppen kan suppleres med fagpersonell når den finner det nødvendig. Lederen i Hovedstyret leder arbeidet inntil gruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra kjennskap til saken og sakens karakter. Gruppens leder eller den han/ hun utpeker har all kontakt utad. 

3. Saker av følgende karakter skal direkte rapporteres til beredskapsgruppen

ved Leder av Hovedstyret:

 • Overgrepssaker 
 • Ulykke med personskader 
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer 
 • Økonomisk utroskap 
 • Klare brudd på klubbens verdigrunnlag 
 • Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller offentlig oppmerksomhet  

 4. Veiledning for de enkelte typer saker:

Beredskapsgruppas faste medlemmer skal ta initiativ til at det blir etablert faste ”kjøreregler” for de nevnte saksområder og andre områder som man etter hvert ser behov for. Det er naturlig at gruppa da har kontakt med fagpersonell i kommunen. 

Tiltaksliste, akuttfase ved alvorlig hendelse på arrangement eller reise
 

 Varsling

 Kontaktmatrise krisegruppa Idrettslaget Solid

 

Tittel

Fornamn

Etternavn

Adresse

Telefon

e-post og privat

Leiar

Karl Olav

Gravdal

Utslettevegen 21
5410 Sagvåg

95 232 696

karlolav@me.com

Nestleiar

Grethe

Fadnes

Skodalen 6
5412 Stord

412 01 608

grethe@fadnes.com

Kontaktperson - friidrett

Geir Raudstein

Aasheim

Almåstre 15
5410 Sagvåg

97 55 61 40

graa@hkraft.no

Gruppeleiar - turn

Charlotte

Storetvedt

Sætravikvegen 207
5410 Sagvåg

920 36 542

chopedal@gmail.com

Gruppeleiar - fotball

Torleif

Værøy

Vikanesvegen 210
5410 Sagvåg

99 57 02 51

t.varoy47@gmail.com

 

Gruppeleiar - symjing

John

Helland

Kappelen 2
5410  Sagvåg

92 40 71 69

53 49 35 42

john1helland@gmail.com

 

Gruppeleiar - handball

Alfred 

Litlabø

Litlabøvegen 239
5417 Stord

95 79 78 65

alfredlitlaboe@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Stord kommune krisegruppe:
http://stord.kommune.no/no/Tenester/Emne/Krisehandtering/ 

Kontaktinformasjon

Dersom du i ein krisesituasjon har behov for å kontakta beredskapsgruppa i Stord kommune, kontakt følgjande personar:

 • Kommunalsjef Knut J. Gram 
  Tlf. 975 52 011 / 53 49 66 68 
  Fax 53 49 66 01
  E-post: knut.gram@stord.kommune.no 

  Dersom du ikkje oppnår kontakt med Kommunalsjef Knut J. Gram,
  kontakt følgjande:
 •  
 • Rådmann Magnus Mjør
  Tlf. 916 44 039/ 53 49 66 39 
  Fax 53 49 66 01
 • Kommunalsjef Mariann J. Hilt 
  Tlf. 414 16 503 / 53 49 66 89 
  Fax 53 49 66 01 
 • Kommunelege Lars Helge Sørheim 
  Tlf. 990 95 893 / 53 49 66 30 
  Fax 53 49 66 01 
 • Brannsjef Jan Ove Anthun 
  Tlf. 975 52 053 / 53 49 68 45 
  Fax 53 41 47 60

      Andre viktige telefonnummer


      Politi: 112

      53 40 28 00 
      53 40 28 49

      Brann: 110

     Giftinformasjonssentralen
     22 59 13 00

    Legevakt

    53 41 63 00

    Fylkesmannen 

    55 57 20 00 
    55 57 20 09

    Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

    482 12 000