https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chair_Gaming.webp

 

IL Solid E-sport skal i utgangspunktet vera eit tilbod kor unge og ungdom kan møtast for å visa sine ferdigheitar innanfor eit eller fleire spel. Om ein er i lag-konkurranse innanfor FIFA eller om ein samarbeida med nokre venner om å bygga ein virtuell verden i Minecraft, så er tanken at oss i Solid skal ha eit tilbod som treff den som er interessert. Det i dag ikkje eit slikt tilbod på Stord, og me i Solid skal vera først ute med eit godt tilbod til barn og unge.

To grupper

Solid EC ønskjer å tilby to forskjellige alternativ som er «Esport» og «Gaming»
Gaming tilbodet vil vera tilgjengeleg så snart som mogleg mens Esport tilbodet vil vera litt begresa frå start grunna mangel på kompetanse. Solid EC kommer tilbake med tilbodet når det er klart.

Er du interessert i å vera med eller å bidra?

Fyll inn interesseskjema.