Aldersgruppe: 10-12 år  

Antall barn: 20-30 

Tidspunkt: 1 time i veka, Onsdag 16.30-17.30

Annet: 
Fire instruktører. Eventuelt fleire når det er fjelltur.  

 

Dette er utgangspunktet, men forandring kan førekome. 

 

Uke 

Aktivitet 

36-37 

Bli kjent aktivitet/  

Frisbee 

38  

Tur til Dybvikesåto  

 

39 

Sykkel  

40 

Skating 

41 

Haustferie  

42-43 

Orientering i Hustrudalen 

44-45 

Friidrett og leik  

46-47 

Rugby  

48 

Frisbee 

50-52 

Juleferie  

1-2 

Skeiser  

3-4  

Turn  

5-6 

Basketball  

7-8 

Klatring  

9 

Vinterferie  

10-11 

Håndball  

12-13 

Innebandy  

14 

Påskeferie  

15-16 

Symjing 

17 

Golf  

18  

Avslutningstur Dagsturhytta