Aldersgruppe: 7-9 år  

Antall barn: 30  

Tidspunkt: 1 time i veka, Onsdag 17.30-18.30

Annet:  

Fire instruktørar. Fleire når det er fjelltur.   

 

Uke 

Aktivitet 

36-37 

Bli kjent aktivitet  

38 

Tur til dagsturhytta  

 

39 

Leik i hustrudalen  

 

40 

Sykkel og avslutning  

41 

Haustferie  

42-43 

Orientering i Hustrudalen 

44-45 

Friidrett og leik  

46-47 

Fotball  

48 

Frisbee 

50-52 

Juleferie  

1-2 

Skeiser  

3-4  

Turn  

5-6 

Basketball  

7-8 

Klatring  

9 

Vinterferie  

10-11 

Håndball  

12-13 

Innebandy  

14 

Påskeferie  

15-17 

Symjing  

18  

Avslutningstur Dybvikesåto