Aldersgruppe: 8-9 år  og 10-12år

Antall barn: 25  per gruppa

Tidspunkt: 1 time i veka, Onsdag 17.30-18.30

Annet:  

Fire instruktørar. Fleire når det er fjelltur.   

 

 

Årshjul 2022/23:

18 -19 

Uteaktivitet (Utslettefjellet / Kanotur)

 

 

Årshjul 2023/24:

Uke 

Aktivitet 

Sted

36 

Bli kjent aktivitet  

 

3

Tur til dagsturhytta (8-9år)

Sykkel (10-12år)

Utselttefjellet. Oppmøte ved parkeringa

Hustrudalen. Crossløypa

38

Sykkel (8-9år)

Tur til dagsturhytta (10-12år)

Hustrudalen. Crossløypa

Utselttefjellet. Oppmøte ved parkeringa

39

Sykkel (8-9år)

Orientering (10-12år)

Hustrudalen. Crossløypa

Oppmøte på Solidbanen

40 

Orientering (8-9år)

Sykkel (10-12år)

Oppmøte på Solidbanen

Hustrudalen. Crossløypa

41 

Haustferie  

 

42-43 

Handball (8-9 år)

Basketball (10-12år)

Hallen på Nysæter

44-45 

Basketball (8-9 år)

Handball (10-12 år)

Hallen på Nysæter

46-48

Innebandy

Hallen på Nysæter

49

Juleavslutning i gapahuken 

Oppmøte på Solidbanen

50-52 

Juleferie  

 

1

Fri

 

2-3  

Turn 

Hallen på Nysæter

4-5

Skeiser

Skeisebanen

6

Frisbee

Hallen på Nysæter

7-8

Klatring

Hallen på Nysæter

9 

Vinterferie  

 

10-11 Rugby Fotballbanen bak hallen

12-13

Parkour

Bak hallen

14 

Påskeferie  

 

15-18 

Symjing  

Svømmehallen på Nysæter

1

Kanotur (8-9år)

Tur til Dybvikesåto (10-12år)

Storavatnet

Dybvikesåto

21

Tur til Dybvikesåto (8-9år)

Kanotur (10-12år)

Dybvikesåto

Storavatnet