Aldersgruppe: 5, og 6-7 år 

Antall barn: 25 per gruppa

Tidspunkt: 1 time i veka, Tirsdag 17.30-18.30

Annet: Foreldrene må vera med på tur. Eventuelt to/tre barn på ein vaksen på tur.  
4 instruktørar på aktivitetar.   

 

Årshjull (2022/23)

18  

Kanotur (5 år) / Utslettefjedlet (6år)

 

 

 

Årshjul (2023/24): Dette er utgangspunktet, men forandring kan førekome. 

Uke 

Aktivitet 

 

36 

Bli kjent aktivitetar  

Fotballbanen bak hallen

37-38

Kanotur på Storavatnet (5år uka 37, 6-7år uka 38)

Storavatnet

37 -38

Friidrett og leik  (se over)

Solidbanen

39-40

Orientering i Hustrudalen

Oppmøte på Solidbanen

41 

Haustferie  

 

42-43 

Handball

Hallen på Nysæter

44-45 

Basketball

Hallen på Nysæter

46-47 

Innebandy

Hallen på Nysæter

49

Avslutningstur med julenissen i gapahuken 

Oppmøte på Solidbanen

50-52 

Juleferie  

 

1 

Fri

 

2-3  

Turn og hinderløyper

Hallen på Nysæter

4-5

Skeiser

Skeisebanen

6-7

Dans / bevegelse til musikk

Hallen på Nysæter

8

Tur til Lundarstøl (snø avhengig)

Lundarstølen

9 

Vinterferie  

 

10-12 Friidrett inne

Hallen på Nysæter

13

Påsketur til gapahuk

Hustrudalen

14 

Påskeferie  

 

15-18 

Symjing  

Svømmehallen på Nysæter

19  + 21

Klatring (fri uka 20)

Klatrehallen