Aldersgruppe: 5-6 år  

Antall barn: 20-30 

Tidspunkt: 1 time i veka, Tirsdag 16.30-17.30

Annet: Foreldrene må vera med på tur. Eventuelt to/tre barn på ein vaksen på tur.  
4 instruktørar på aktivitetar.   

Dette er utgangspunktet, men forandring kan førekome. 

Uke 

Aktivitet 

36 

Bli kjent aktivitetar  

37 

Kanotur i Storavatnet 

38 -39 

Friidrett og leik  

40 

Tur til Dagsturhytta med kveldsmat  

41 

Haustferie  

42-43 

Orientering i Hustrudalen  

44-45 

Fotball  

46-47 

Fotball  

48 

Tur til Gapahuken i Hustrudalen  

 

50-52 

Juleferie  

1 

Tur til Lundarstølen 

2-4  

Turn og hinderløyper  

5-6 

Turn og hinderløyper 

7-8 

Handball og leik  

9 

Vinterferie  

10-12 

Handball og leik  

13 

Påsketur til gapahuken  

14 

Påskeferie  

15-17 

Symjing  

18  

Avslutning i klatrehallen