Aldersgruppe: 3-4 år, foreldre og barn  
Antall barn: 20  
Tidspunkt: 1.time i veka, Onsdag 16.30-17.30
Annet: foreldra er alltid med.  

 

 

Uke Aktivitet

36-37 

Bli kjent aktivitetar, leik og dans.  

38 -39 

Turn, balanse, og dans.

Leik ute på området

40 

Kveldsmattur i Gapahuken  

i Hustrudalen 

41 

Haustferie 

42-43 

Turn, balanse og dans 

44-45 

Ballaktiviteter, leik og dans  

46-47 

Ballaktivitetar, leik og dans  

48 

Øving til juleoppvisning 

50-52 

Juleferie   

2-3 

Turn, balanse og dans

 

Aketur, eventuelt grilling i gapahuken.  

5-6 

Turn, balanse og dans

7-8

Ballaktivitetar, leik og dans  

9 

Vinterferie  

10-11 

Hinderløype, dans og rytme

12

Påsketur til lavvoen

13 

Påskeferie 

15 -17

Symjing

19

Lek ute

20

17.mai - ingen økt

18  

Avslutningstur ved Storavatnet