Aldersgruppe: 3-4 år, foreldre og barn  
Antall barn: 20  
Tidspunkt: 1.time i veka, Onsdag 16.30-17.30
Annet: foreldra er alltid med.  

 

Dette er utgangspunktet, men forandring kan førekome. 

Uke Aktivitet

36-37 

Bli kjent aktivitetar, leik og dans.  

38 -39 

Natursti/skattejakt 

40 

Kveldsmattur i Gapahuken  

i Hustrudalen 

41 

Haustferie 

42-43 

Motorikk, balanse og dans 

44-45 

Ballaktiviteter, leik og dans  

46-47 

Ballaktivitetar, leik og dans  

48 

Øving til juleoppvisning 

50-52 

Juleferie   

1-3 

Hinderløype, dans og rytme 

 

Aketur, eventuelt grilling i gapahuken.  

5-6 

Motorikk, balanse og dans 

7-8 

Ballaktivitetar, leik og dans  

9 

Vinterferie  

10-12 

Hinderløype, dans og rytme  

13 

Påsketur til lavvoen   

14 

Påskeferie  

15-17 

Hinderløype, dans og rytme  

18  

Avslutningstur til Storavatnet