Alle dugnadar, som lotteri, flaskeinnsamling, sal av kjeks etc. skal meldast til Heidi Gundersen (473 86 425). Dette for å koordinera det slik at det ikkje blir fleire grupper/lag som planlegg det same til same tid.