Fair Play handlar kort og godt om korleis me oppfører oss mot kvarandre, på og utanfor fotballbanen. Det handlar om gode haldningar og gjensidig respekt for motstandarar, trenere, dommarane og andre medlemmer av fotballfamilien. 

Kampverten i Solid skal bidra til å skape gode rammer og gode opplevingar for alle involverte i kampen. 

Fair Play helsing (å helse på motstandarar og dommar) skal i Solid gjennomførast både før og etter kamp 

Link til sida om kampvert