Kampverten skal rette fokus mot nettopp Fair Play. Kampverten kan være en av foreldrene eller en annan trener/lagleiar. Kvart lag vil få utlevert en gul kampvertvest og en bunke Fair Play kort.

 

Kampverten skal:

  • ønske bortelaget velkommen
  • tar seg en runde langs sidelinja og ser til at alt går fint for seg
  • sørge for at det gjennomførast Fair Play helsing før kampen og ”takk for kampen helsing” etter kampen.
  • har et spesielt ansvar for dommaren

 

Gode rammer

Kampverten skal bidra til å skape gode rammer og gode opplevingar for alle involverte i kampen.

Meninga er ikkje at kampverten skal gå rundt å kjefte. De aller fleste kamper i barnefotballen forløpar utan noet å sette fingeren på far et Fair Play perspektiv. Det kan likevel være nyttig at det blir satt ekstra fokus på viktigheita av Fair Play.

Og de gangane en engasjert forelder eller en annan tilskodar blir litt for ivrig, kan kampverten for eksempel si at det er flott at du er engasjert, men prøv å vise det på en positiv måte. Nokon kampverter vil kanskje også dele ut grøne kort til tilskodaren, og ikkje berre til de mest engasjerte. Dette er 12 foreldrevettregler som seier noko om kva foreldre bør tenke på for at barna deira skal trivest med fotball på kamp og trening, sjå kapittel 11.1. Foreldrevett.

 

Fair Play helsing

De fleste vet kva en Fair Play helsing er - i det minste når de ser det. Det er rett og slett en organisert måte å helse på motspelarane på. Laga møtes på midtbanen, stiller i to rekker og så går lagene mot hverandre mens spillerne tar hverandre i hånden på veien og sier takk for kampen.

Trener og lagleiar kan gjerne delta ved å stille seg til slutt i rekkja. Det er vanleg at dommar står ved sida og seier ’takk for kampen alle saman’ i staden for å stille på rekke med det eine laget.

Fair Play helsing skal i Solid gjennomførast både før og etter kamp.

 

Dommaren

Klubbdommarane er gjerne 13-15 år gamle, og har naturleg nok begrensa med erfaring. Kampvertane skal ta en prat med disse unge dommarane og gi dem en rask tilbakemelding på dømminga og våre tilgjengeleg for spørsmål. Om en tilskodar skulle komme med en oppmuntrande tilbakemelding etter kampen skader det helt sikkert heller ikkje sjølvkjensla til en ungdom som kanskje vurderer å satse som dommar.