Som trenar/instuktør i idrettslaget skal du:

I tillegg skal du:

 • Ha godt humør
 • Drive all aktivitet i henhold til idrettslaget sine retningslinjer og verdier
 • Holde deg orientert om aktivitetene i klubben og spesielt innenfor barne- og ungdomsidrett
 • Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

 

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelse og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

VÆR KLAR OVER AT DI ROLLE SOM TRENAR / LEIAR ER VIKTIG:

Born har ein eigen evne til å gjere som du gjer – ikkje som du seier. Derfor er ofte spelarane sin oppførsel før, under og etter kamper et speilbilete av leiar og utøver sine haldningar og åtferd.

Gjennom idretten har me eit utmerka verkemiddel til å fremme gode menneskelege eigenskapar og positiv oppførsel. Eit idrettslag og ei treningsgruppe består av ulike enkeltindivid med forskjellige evner, anlegg, ferdigheiter og mål. Alle gjer sitt bidrag til fellesskapet –  og laget sitt beste. For å lykkast er det heilt grunnleggjande med SAMARBEID og eit godt miljø. Det å skape SAMHØRIGHET OG VI – FØLELSE er viktig.