Til deg som er foreldre i klubben:

  • Respekter idrettslagets arbeid. Det er frivillig å være medlem av idrettslaget, men er du med følger du idrettslagets regler
  • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
  • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
  • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
  • Lær barna å tåle både medgang og motgang
  • Motiver barna til å være positive på trening
  • Vis god sportsånd og respekt for andre
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
  • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!
  • Ver med på dugnadar – aktiviteten og inntektene til idrettslaget er i stor grad basert på at folk stiller opp.

Klubben sine retningslinjer er i tråd med Olympiatoppen sine tilrådingar om korleis vera ein god idrettsforelder: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/ungeutovere/fagstoff/media41142.media

 

Gjer deg samstundes kjent med dei generelle foreldrervettreglane for dei ulike aktivitetane:

Barnefotball: 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/verdier-og-virkemidler/idrettens-barnerettigheter-og-bestemmelser3/foreldrevettregler/

Handball: 

https://www.handball.no/regioner/region-vest/kampaktivitet/barn-6-12-ar/minihandball/foreldrevett/#Håndball_-_ett_lagspill

Symjing:

Foreldrevett symjing