• ☐ EMS

• ☐ Basar

• ☐ Sagvågsmilo

• ☐ St. Hansfeiring

• ☐ Turnoppvisning

• ☐ Vårtur for tillitsvalgte