Formål 

 • Å avlaste ledere og medlemmer i en krisesituasjon.
 • Å sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hent, der det kan gis.
 • Å sørge for at klubbens deltakelse og oppfølging skjer på en verdig og ryddig måte.​

1. Arbeidsprinsipper 

 • Åpenhet. Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt når det kan gis, slik at man unngår rykter og tilfeldige antakelser.
 • Handling forutsetter kjennskap til saken.
 • Respekt. Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.
 • Beskyttelse. I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å beskytte seg selv. Påtrykk fra bl.a. media kan være hensynsløst.

2. Idrettslaget Solid sin faste beredskapsgruppe består av følgende: 

 • Leder av Hovedstyret. 
 • Nestleder i Hovedstyret. 
 • Leder i den gruppe hendelsen hører inn under. 
 • Hoved-reiseleder om hendelsen har tilknytning til reiser.
   

Gruppen kan suppleres med fagpersonell når den finner det nødvendig. Lederen i Hovedstyret leder arbeidet inntil gruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra kjennskap til saken og sakens karakter. Gruppens leder eller den han/ hun utpeker har all kontakt utad. 

3. Saker av følgende karakter skal direkte rapporteres til beredskapsgruppen

ved Leder av Hovedstyret:

 • Overgrepssaker 
 • Ulykke med personskader 
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer 
 • Økonomisk utroskap 
 • Klare brudd på klubbens verdigrunnlag 
 • Andre saker som kan medføre spesielle mediaoppslag, eller offentlig oppmerksomhet  

 4. Veiledning for de enkelte typer saker:

Beredskapsgruppas faste medlemmer skal ta initiativ til at det blir etablert faste ”kjøreregler” for de nevnte saksområder og andre områder som man etter hvert ser behov for. Det er naturlig at gruppa da har kontakt med fagpersonell i kommunen. 

Tiltaksliste, akuttfase ved alvorlig hendelse på arrangement eller reise
 

 Varsling

 Kontaktmatrise krisegruppa Idrettslaget Solid

Tittel

Fornamn

Etternavn

Adresse

Telefon

e-post og privat

Leiar

Karl Olav

Gravdal

Utslettevegen 21
5410 Sagvåg

95 232 696

karlolav@me.com

Nestleiar

Grethe

Fadnes

Skodalen 6
5412 Stord

412 01 608

grethe@fadnes.com

Kontaktperson - friidrett

Geir Raudstein

Aasheim

Almåstre 15
5410 Sagvåg

97 55 61 40

geirraa@gmail.com

Gruppeleiar - turn

Charlotte

Storetvedt

Sætravikvegen 207
5410 Sagvåg

920 36 542

chopedal@gmail.com

Gruppeleiar - fotball

Torleif

Værøy

Vikanesvegen 210
5410 Sagvåg

99 57 02 51

t.varoy47@gmail.com

 

Gruppeleiar - symjing

Maria

Sadowska

Åsaheio 46
5412 Stord

95 09 68 08

maria.sadowska24@wp.pl

 

Gruppeleiar - handball

Anette Sydnes

Salomonsen

Berjahaugen 9
5410 Sagvåg

95 79 78 65

anettessalo@hotmail.com

Gruppeleiar - allidrett

Jon Einar

Eilertsen

Stokkavegen 99
5410 Sagvåg

 

932 89 032

jon_eilerts@hotmail.com

 

Stord kommune krisegruppe:

http://stord.kommune.no/no/Tenester/Emne/Krisehandtering/ 

Kontaktinformasjon

Dersom du i ein krisesituasjon har behov for å kontakta beredskapsgruppa i Stord kommune: https://www.stord.kommune.no/krisehandtering.440276.nn.html.