For oss betyr det at:

  • Born kan starte med organisert forball i Solid frå dei er 6 år

  • Aktiviteten skal frå starten av vera leik – ikkje alvor

  • Vennskap mellom spelarane er det viktigaste, samhold og vennskap skaper samhandling.

  • Alle skal spela like mykje, alle skal etter tur få oppleva å starta kampen, og alle skal få prøva seg på ulike plassar på banen.

  • Tap og vinn med same sinn

  • Meir trening enn kampar, og kjekke treningsaktivitetar skal stimulere til egenorganiserte aktivitetar.

  • Fotballen skal samarbeide med andre typar idrettar, og bidra til å koordinere så langt som råd med andre aktivitetar.

  • Treningar skal vera involverande, allsidig og trivselorientert.

  • Treningar og kampar skal pregast av oppmuntring, positive tilbakemeldingar og lagkjensle.

Fotball er gøy – ikke mas!

God fornøyelse med gla’fotball for små føtter!